FUNDACJA PIŁKACV TO OGÓLNOPOLSKA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ.   Misją Fundacji PiłkaCV jest wspieranie piłkarskich talentów

 

W Polsce wciąż brakuje systemu selekcji i wspierania utalentowanych piłkarzy. Brakuje również odpowiednio wykwalifikowanych trenerów w zakresie coachingu uzdolnionego gracza. Natomiast w polskich klubach brakuje szczególnie odpowiednio wyszkolonych pracowników w zakresie marketingu i księgowości.

Fundacja PiłkaCV chce to zmienić. Chcemy stworzyć system, który pozwoli na szybki rozwój polskiej piłki nożnej.

 

Głównym celem Fundacji PiłkaCV jest wspieranie sportowej kariery dzieci i młodzieży posiadających szczególne predyspozycje do gry. Pomagamy poprzez udzielanie bezpłatnych porad, dofinansowywanie wyjazdu na obóz piłkarski lub  na testy oraz przekazujemy profesjonalny sprzęt treningowy.

 

Fundacja PiłkaCV wspiera trenerów i instruktorów piłki nożnej trenujących młodych piłkarzy, poprzez organizację szkoleń, konferencji, dofinansowywanie kursów, studiów podyplomowych.

 

Nasza Fundacja wspiera pracowników zatrudnionych w klubach piłkarskich (w szczególności z działów księgowości lub marketingu) w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji w celu profesjonalizacji polskich klubów piłkarskich.

 

Fundacja PiłkaCV prowadzi również działania mające na celu popularyzację zasad fair play, promocję wolontariatu sportowego oraz walkę z dopingiem w sporcie.

 

W ramach prowadzonych działań Fundacja PiłkaCV będzie organizowała cykl projektów i wydarzeń sportowych wspólnie z wolontariuszami i przy wsparciu partnerów oraz sponsorów Fundacji.
 

 

Wspierajmy razem piłkarskie talenty.

Zapraszamy do współpracy

 

Zarząd Fundacji PiłkaCV

 


 

THE PIŁKACV FOUNDATION IS A NATIONWIDE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION DEALING WITH CHARITY WORK IN FOOTBALL

 

The PiłkaCV Foundation’s main goal is to support football talents

 

Poland still lacks a system of selection and promotion of talented players. It also needs more qualified coaches training talented players. Polish clubs lack a properly trained staff in the field of marketing and accountancy.

The PiłkaCV Foundation wants to change that. We want to create an effective system that will allow for fast development of Polish football.

 

The Foundation’s main goal is to support talented children and youths’ football careers. We help by providing free advices, subsidizing participation in football camps or tests and handing in professional training equipment.

 

The PiłkaCV Foundation supports coaches and instructors who train young football players by organizing trainings, conferences, subsidizing courses or postgraduate studies.

 

The Foundation supports clubs’ employees (especially those from accountancy and marketing sections) in improving their skills in order to professionalize Polish football clubs.

 

The PiłkaCV Foundation also wages activities aimed at promotion of fair play, sport voluntary and doping prevention in sport.

 

In cooperation with volunteers and thanks to support of the Foundation’s sponsors, we will organize a series of projects and events in the framework of the PiłkaCV Foundation’s activities.

Ilość CV: 5 894
Wystawionych ocen: 27 107
Wysłanych wiadomości: 41 351